سحابی شکارچی

عکاس: محسن شریفی

سحابی شکارچی تنها سحابی آسمان است که با چشم غیرمسلح هم دیده می‌شود. مکان این سحابی در جنوب کمربند شکارچی است و در آسمان پائیز و زمستان می توان به حق گفت که جرمی به زیبایی این سحابی وجود ندارد. سحابی جبار یا همان M42 همرا با M43 در زیر کمربند جبار قرار گرفته و خنجر جبار را در ذهن تداعی می کند. این سحابی حدود ۱۵۰۰ سال نوری از ما فاصله دارد و از توده های ابری متشکل از گازهای نورانی تشکیل شده که در آسمان یک درجه پهنا دارد و آنقدر زیباست که دل هر رصد گری را به شوق می آورد. سحابی جبار از نوع سحابی های نشری بوده که بر اثر مجاورت با ستارگان داغ درخشان شده و پرتو افکنی می کنند . این سحابی از درون دوربین دوچشمی و یا تلسکوپ با رنگ سبز خوشرنگی (متمایل به آبی) که حاصل طیف گازهای تشکیل شده از اکسیژن با اتم های یونیده است مشخص است ولی با عکاسی از این سحابی می توان ترکیبی از رنگها همچون قرمز‚ زرد بنفش و غیره را نشان داد که این مسئله به حساسیت های متفاوت چشم انسان با فیلم های دوربین های عکاسی باز می گردد.