آتش بازی

عکاس: حسین محمد حسین زاده

ستارگان و آسمان شب یکی از زیباترین سوژه‌های عکاسی است. اگرچه در زندگی شهری که پر از آلودگی‌ها نوری است نمی‌توان حتی یک ستاره را در آسمان دید ولی انسان همواره به دنیای ستارگان علاقه داشته است. در برخی نقاط دور از شهر مانند کویر یا نقاطی که از هوای تمیز و آلودگی نوری کمی برخوردارند می‌توان تعداد زیادی از ستارگان را در آسمان تماشا کرد ولی یک عکاس همیشه علاقه به ثبت زیبایی‌ها دارد. و اگر این ثبت از نوار کهکشان راه شیری به همراه عوامل طبیعی و یا مصنوعی زمین باشد زیبایی کار چند برابر میشود.