۲۰۱۴ jo25

عکاس: بیژن مروج الاحکامی

سیارک ۲۰۱۴ JO25 در می سال ۲۰۱۴ در جریان پیمایش آسمان کاتالینای ناسا کشف شد، این پروژه جزو برنامه مشاهدات اجرام نزدیک به زمین ناسا با همکاری دانشگاه آریزونا میباشد. این سنگ آسمانی در فهرست سیارک های خطرناک قید شده که در ۱۹ آوریل ۲۰۱۷ در نزدیکترین فاصله با سیاره مان قرار گرفت و از فاصلۀ ۱٫۸ میلیون کیلومتری، در امنیت کامل از کنار سیاره مان عبور کرد. این مقدار چهار برابر ِ فاصلۀ زمین تا ماه است،