خورشید در پهنای باند ۰.۷ آنگستروم

عکاس: خسرو جعفری زاده

خورشید ستاره‌ای است که ۹۹٫۸۶٪ از مجموع جرم سامانه خورشیدی را از آن خود کرده‌است. خورشید در رده‌بندی ستارگان بر پایه رده‌بندی طیفی، در دسته G27 جای دارد و به صورت غیررسمی با نام کوتوله زرد از آن یاد می‌شود چون پرتوهای پیدای آن در طیف زرد-سبز شدیدتر است.
هر چند که رنگ آن از سطح زمین، سفید باید دیده شود ولی چون پراکندگی نور آبی در جو وجود دارد، به رنگ زرد دیده می‌شود. خورشید ستاره‌ای فعال از دیدگاه مغناطیسی است. یک میدان مغناطیسی توانا دارد که سال به سال اندکی سویش تغییر می‌کند تا اینکه هر یازده سال وارون می‌شود. میدان مغناطیسی خورشید دارای اثرهای بسیاری است که به مجموعه آن‌ها فعالیت خورشیدی گفته می‌شود. از جمله فعالیتهای خورشیدی می­توان به لکه‌های خورشیدی، شراره خورشید، زبانه­های خورشیدی و بادهای خورشیدی اشاره کرد.تصویر فوق از خورشید، با استفاده از تلسکوپ خورشیدی ۶۰ میلمتری ثبت شده است و شراره خورشیدی به زیبانی در آن قابل مشاهده است.