کهکشان سوزن

عکاس: محسن شریفی

کهکشان مارپیچی و باشکوه NGC 4565 از زمین از لبه دیده می شود.
این کهکشان که بخاطر شکل مقطع باریکش، کهکشان “سوزن” خوانده می شود، هدف بسیاری از تورهای رصدی در نیمکره ی شمالی است.
کهکشان “سوزن” کم نور ولی زیباست و در صورت فلکی گیسو واقع شده.این تصویر شفاف نشان می دهد که هسته ی مرکزی برآمده ی آن را رگه های گرد و غبار که از صفحه ی کهکشان بلند شده، در بر گرفته و تار کرده است. کهکشان های همسایه ، NGC 4562 نیز در تصویر دیده می شود.

کهکشان NGC 4565 با گستردگی ۱۰۰ هزار سال نوری، در فاصله ی ۴۰ میلیون سال نوری از ما قرار دارد، به راحتی با تلسکوپ های کوچک دیده می شود و از نظر علاقمندان آسمان یکی از شاهکارهای برجسته ی آسمانی فراموش شده در فهرست مسیه است.