منطقه ابر مولکولی شکارچی

عکاس: محسن شریفی

ناحیه ابر مولوکولی شکارچی یک منطقه تشکیل ستاره ای با سن تقریبی ۱۲ میلیون سال است که ابرهای مولکولی غول پیکر بخشی Orion A و Orion B بخشی از آن هستند. ستاره‌های در حال شکل گیری زیادی در این ناحیه از فضای میان ستاره‌ای قرار دارند و ستاره‌های بیشمار دیگری که ارتباطی با این ابر ها ندارند نیز در این ناحیه دیدیه می‌شوند، مانند ناحیه کمربند شکارچی. این اجتماع گازی در فاصله ۱۰۰۰ تا ۱۴۰۰ سال نوری از ما قرار دارد و گستردگی در حد صدها سال نوری را شامل میشود. این بخش گازی یکی از فعال‌ترین مناطق شکل ستاره‌ای در نزدیکی ما و دارای دیسک‌های پروتپلانت و ستاره‌های بسیار جوان است. بسیاری از آنها به دلیل اینکه در طول موج مادون قرمز به علت فرآیندهای گرمایشی که در شکل گیری ستارگان حضور دارند، درخشان هستند، هرچند این مجموعه حاوی سحابی‌های تاریک، سحابی انتشاری، سحابی های انعکاسی و مناطق H II است. این ناحیه از آسمان شامل گروه زیادی از سحابی های روشن، ابرهای تاریک است. چندین سحابی را می توان از طریق دوربین‌های دو چشمی و تلسکوپ های کوچک دید، و برخی از قطعات (مانند سحابی شکارچی) را می‌توان برای چشم غیر مسلح دید.

برخی از اعضای شناخته شده این ناحیه عبارتند از:

سحابی جبار یا M42

M43

NGC 1981
NGC 1980
سحابی شعله (NGC 2024)

سحابی سر اسب(NGC 2023)

سحابی بازتابی M78

کمربند شکارچی

حلقه برنارد

 

محسن شریفی عکاس قدیمی آسمان شب این ثبت زیبا را از این ناحیه جذاب از آسمان شب با مشخصات زیر داشته است.

Orion clouds
Optic: Sigma 50mm Art
Mount: SW AZ-EQ6
Camera: modified 6D
Guiding system: unguided
Exposurs:67x300s@1600 53x150s@3200Ha (full calibrated)
Software: PI1.8 , PScs6
Location: Sisakht, Iran, 2016