نمایی زیبا از تضاد رنگ ها در سحابی سه تکه

عکاس: حمید ناصری

سحابی زیبای سه تکه (Trifid Nebula) را می توان به عنوان فرصتی برای مطالعه ای از تضاد رنگ ها در سطح کیهانی در نظر گرفت. این سحابی که با نام M۲۰ نیز شناخته می شود، حدوداً در فاصله ۵۰۰۰ سال نوری از ما، و در صورت فلکی پُر سحابیِ کمان (قوس) قرار گرفته است. این سحابی یک منطقه ی ستاره زایی در صفحه ی کهکشان خودمان است که ۳ گونه ی مختلف از سحابی های کیهانی را به نمایش می گذارد: سحابی های نشری سرخ رنگ که بیشتر نورشان را از تابش اتم های هیدروژن گرفته اند، سحابی های بازتابی آبی فام که در اثر بازتاب نور ستارگان توسط گرد و غبار پدید می آیند، و سحابی های تاریک که از ابرهای چگال و فشرده ی گرد و خاک ساخته شده اند و در برابر نور ستارگان و دیگر سحابی ها به حالت ضدنور (silhouette) قرار گرفته و تاریک دیده می شوند. منطقه نشری درخشان و سرخ رنگ، به وسیله ی رگه های تیره و کدر غبار تقریبا به سه بخش جدا از هم تقسیم شده و همین به نامیدن این سحابی به نام سه تکه انجامیده است. ولی در این نمای واضح و رنگین، بخش نشری سرخ فام توسط هاله ی آبی فامی که نمایانگر سحابی های بازتابی است در بر گرفته شده است. ستون ها و فواره هایی هم که در اثر تابش و بادهای پرانرژی ستارگان نوزاد تراشیده شده اند، در این نمای نزدیک  به چشم می خورند. سحابی سه تکه حدود ۴۰ سال نوری پهنا دارد.این امر موجب شده این سحابی به یکی از جوانترین مناطقِ تشکیل ستاره در آسمان تبدیل شود که ستاره های تازه متولد شده و اولیه (نارس) را در ابرهای گازی و گرد و غباری زایشی خود جای می دهد. برآوردهای فاصلۀ این سحابی تا خوشه ستاره ای باز M21 مشابه با برآوردهای M20 است، اما اگرچه آنها در این تصویر تلسکوپیِ خارق العاده مشترک هستند، هیچ ارتباط واضحی بین این دو وجود ندارد. ستاره های M21 خیلی قدیمی تر هستند و تقریبأ ۸ میلیون سال قدمت دارند. مسیه ۲۰ و مسیه ۲۱ به آسانی با یک تلسکوپ کوچک در صورت فلکی قوس پیدا می شوند.

درباره عکاس:
حمید ناصری متولد ۵۹ تربت حیدریه هستند. عکاسی نجومی را از سال ۸۳ با دوربین زنیط۱۲۲ و تال ۱۲۰ شروع کرده و بین سالهای ۸۷ تا ۹۴ فعالیت های خود را از عکاسی نجومی به مطالعه و تحصیل در رشته اختر فیزیک معطوف کردند. تا اینکه از سال ۹۴ به امروز مجدد عکاسی را شروع کرده اند. علاقه اصلی ایشان عکاسی عمق آسمان است.به گفته خودشان “عکسهای من بیانگر دنیای من است”