نمایی شگفت انگیز از قلب العقرب و محدوده اطراف آن

عکاس: محسن شریفی

عقرب نام یک صورت فلکی در نیمکره جنوبی آسمان که به عقرب شباهت زیادی دارد. کمتر صورت فلکی ای را می توانید بیابید که همچون صورت فلکی عقرب نامش با مسمی باشد . این صورت فلکی در سرزمینهای  شمالی در پایین آسمان دیده می شود ، اما در سرزمینهای جنوبی  میان صورت فلکی میزان و قوس ، عقربی به وضوح در آسمان دیده می شود . بنابراین تعجبی ندارد که صورت فلکی عقرب یکی از قدیمی ترین صورتهای فلکی به شمار می آید که انسان ازحدود ۵۰۰۰ سال قبل از میلاد آن را با این نام شناخته است . هنگامی که این صورت فلکی در شرق طلوع می کند ، صورت فلکی جبار ، در غرب از نظرها ناپدید می شود . انسان چنین تصورمی کند که جبار ، شکارچی آسمان می خواهد از سر راه عقرب کنار برود . بر اساس افسانه ای یونانی عقرب به فرمان الهه ” آرتیمیس ” جبار را نیش زد و به قتل رساند . می گویند از آن زمان جبار که به شکل صورتهای فلکی به آسمان انتقال یافته است ، از تمام عقربها چنان نفرت دارد ، که به محض طلوع صورت فلکی عقرب در شرق ، بلافاصله در زیر خط  افق غربی آسمان ناپدید می شود . گر چه این صورت فلکی با شکوه هرگز  به طور کامل دیده نمی شود و به اصطلاح در ماورای افق قدم نمی گذارد ، ولی به هر حال ستاره اصلی آن قلب العقرب – عقرب ” انتارس ” به خوبی قابل مشاهده است . این ستاره به اصطلاح یک غول قرمز ، و به عبارت دیگر خورشیدی در حال مرگ است . قطر این ستاره حدود ۷۰۰ بار از قطر خورشید بزرگ تر است . ناحیه ستاره‌ای اطراف قلب العقرب شامل ستارگان کم نور زیادی است که بعضی از این ستارگان ، دوگانه یا سه‌گانه هستند. خوشه کروی زیبای مسیه ۴ نیز در نزدیکی این غول قرمز قرار دارد.

تصویر این هفته نتیجه ۱۵۰ دقیقه عکاسی از ستاره قلب العقرب ،خوشه مسیه ۴ و گاز های اطراف اطراف است که آقای محسن شریفی به زیبایی آن را به تصویر کشیدند.

 

مشخصات عکس جهت آگاهی علاقمندان نسبت به نوع ابزار و اطلاعات عکاسی:
Optic: WO Star71
Mount: SW AZ-EQ6
Camera: modified 6D
Guiding system: esprit 100+Synguider
Exposurs: 30x300s@1600
(full calibrated)
Software: PScs6 , PI1.8
Location: Delijan, Iran, 2018