رد ستارگان برفراز کلوت های دلوار

عکاس: احمد ریاحی دهکردی

کلوت های کوه “مند” در استان بوشهر یکی از جاذبه ای گردشگری این منطقه به حساب می آید که البته همچنان منزوی هستند و کمتر کسی از این نعمت های گردشگری خبر دارد.کلوت ها که حاصل فرسایش آب و باد هستند اگر خوب شناسایی و معرفی شوند می توانند کمک قابل توجهی به گردشگری در کشور کنند.

دلوار مرکز بخش دلوار شهرستان تنگستان و در ۴۰ کیلومتری بوشهر واقع شده است.