سحابی مرداب و سه تکه

عکاس: امیر حسین ابوالفتح

مکان صورت فلکی قوس در آسمان، جایگاه اجرام غیر ستاره ای، سحابی ها، خوشه ها و دسته ی بزرگی از اجزای سازنده ی کهشکانمان است. تراکم این اجرام شگفت انگیز و زیبا در منطقه ی قوس بیشتر است؛ چراکه مرکز کهکشان ما- راه شیری – در این منطثه واقع شده. در اکثر شبهای رصدی تابستان، قوس یکی از مناطقی است که توریست های آسمان بسیار به آن علاقه دارند. گر تلسکوپ یا دوربین دوچشمی خود را به سمت صورت فلکی قوس برگردانید با انبوهی از اشکال مختلف روبرو می شوید. M8 و M20 دو تا از این اشکال هستند. M8 یک سحابی پراکنده است که محل تولد ستارگانی مانند خورشید خودمان است. به M8، سحابی مرداب هم می گویند؛ و M20 که بسیار معروف است، بخاطر شکل زیبایش به سحابی سه تکه مشهور شده. در تصویر M8 در پایین عکس و سحابی سه تکه در قسمت بالا سمت راست قرار گرفته. به شکل آن دقت کنید. ببینید که چگونه سه پاره شده. و البته فراموش نکنیم، NGC 6559 هم در سمت چپ سحابی مرداب واقع شده. M8 و M20 را شارل مسیه در قرن هجدهم دسته بندی کرد و آنها را در کاتالوگ مشهور خود که به فهرست مسیه معروف شد، قرار داد. هدف او از تهییه ی فهرستش این بود که در آن زمان افراد زیادی برای جاودانه کردن نام خود و معروف شدن رو به پیدا کردن دنباله دارها آورده بودند و هراز گاهی به اشتباه یکی از این اجرام را به عنوان دنباله دار اعلام می کردند. مسیه این فهرست را تهیه کرد و نزدیک ۱۰۰ جرم در آن قرار داد که اغلب با دنباله دارها اشتباه گرفته می شدند تا این اشتباهات کمتر شود. به عکس خودمان برگردیم؛ فاصله ی هر سه سحابی از ما چیزی حدود ۵۰۰۰ سال نوری است. ابعاد M8 در حال زیاد شدن است و تزدیک به صد سال نوری عرض دارد. سحابی سه تکه بسیار واضح و خوب در این تصویر ثبت شده. تصاویری مثل این یکی معمولا از کار مشترک چند مرکز با هم بدست می آیند. اما خالق این عکس عکاس با سابقه آسمان شب ایران است. رنگ قرمز در این عکس نشان دهنده ی گاز هیدروژن هستند و بخش های آبی که بیشتر در سحابی سه تکه دیده می شوند، نشان دهنده ی غبار میان ستاره ایست که نور ستارگان دیگر را بازتاب می دهند.

اطلاعات عکس:

Optic: Vixen VSD100 at F3
Mount: Software Bisque Paramount MX
Camera: SBIG STF8300M
Filters: Baader Ha(7nm) RGB
Guider: SBIG Sti 50mm GuideScope
Exposure: Ha: 8x600s R: 8x300s G:8x300s B: 6x300s
Integration: 3.2 hours
Binning: All 1×1
Calibration: Flats, Dark, Dark Flat, Bias
CCD Sensor Temp: -10c
Dithering: Yes
Software: TheSkyX, ImagesPlus, Registar, PixInsight, Photoshop

وبسایت عکاس:

http://amir.torgheh.ir/