خسوف نیم سایه ای

عکاس: خسرو جعفری زاده

ماه‌گرفتگی نیم‌سایه‌ای، وقتی رخ می‌دهد که ماه در نیم‌سایهٔ زمین قرار می‌گیرد بنحوی که خورشید به صورت یک قرص بریده از پشت زمین بر ماه می‌تابد. در این صورت مقداری از شمال یا جنوب ماه تیره‌تر به نظر می‌رسد و ماه به رنگ خاکستری سوخته درمی‌آید. در ماه گرفتگی نیم سایه‌ای ماه وارد سایه زمین نمی‌شود و در این صورت مقداری از شمال یا جنوب ماه تیره‌تر به نظر می‌رسد و زمان اوج قسمتی از ماه افت نور خاکستری پیدا خواهد کرد.