صورت فلکی شکارچی

عکاس: محمد نوروزی

این صورت فلکی را می‌شناسید؟

اگرچه این صورت فلکی نسبت به گروه های ستاره‌ای دیگر، بیشتر قابل تشخیص است اما اجزای شکارچی، آن طور که در برابر دوربین، رنگارنگ ظاهر می‌شوند، با چشمان غیر مسلح دیده نمی‌شوند
در این تصویر که حاصل حدود ۱۰ ساعت و نیم عکاسی است، غول قرمز آلفا شکارچی، به رنگ نارنجی پررنگ به عنوان درخشان ترین ستاره در بالا سمت چپ می‌درخشد
تعداد ستاره های آبی و داغ در صورت فلکی شکارچی، زیاد است. مثلاً ستاره بتا شکارچی در پایین سمت راست قرار گرفته و ستاره گاما شکارچی هم در بالا سمت راست و در امتداد کمربند شکارچی قرار دارد
کمربند شکارچی از سه ستاره که حدوداً ۱۵۰۰ سال نوری با ما فاصله دارند، تشکیل شده است. این کمربند، در قسمتی از صورت فلکی به نام ابرهای میان ستاره‌ای که بسیار هم مورد مطالعه قرار گرفته، متولد شده است
در زیر کمربند شکارچی، تکه‌ای قرمز رنگ و کمی نامعلوم قرار دارد که ممکن است برای شما آشنا به نظر برسد، این قسمت پرورشگاه ستاره‌ای است که ما معمولاً با نام سحابی شکارچی آن را می‌شناسیم
و بالاخره، چیزی که به ندرت می‌توان آن را با چشم غیر مسلح مشاهده کرد ولی در اینجا در برابر دوربین به خوبی خودنمایی می‌کند، حلقه برنارد نام دارد؛ این حلقه، یک سحابی نشری بسیار بزرگ است که در اطراف کمربند شکارچی قرار دارد، این سحابی، بیش از ۱۰۰ سال قبل به وسیله ادوارد امرسون برنارد کشف شد. ساختار فوق العاده عظیمی از ابرهای مولکولی به ابعاد صدها سال نوری که در فاصله ی ۱۵۰۰ سال نوری از ما قرار دارد. در واقع سحابی‌های معروف جبار و سر اسب، قسمتی از این ابر مولکولی هستند. این ابر عظیم یکی از بزرگترین منطقه‌های تولید ستارگان در کهشکان راه شیری است که برای ما قابل مشاهده است.