سحابی مرداب

عکاس: احسان رستمی زاده

به نظر می‌رسد گازها و غبارهای موجود در «سحابی مرداب» (Lagoon Nebula)، در حال جنگ با یکدیگر هستند؛ اما پیروز واقعی این کارزار، عکاسانی هستند که چنین صحنه زیبایی را به تصویر کشیده‌اند. سحابی باشکوه مرداب مملو از گاز ِ داغ و منزلگاه ستارگان جوان است. سحابی مرداب که ۱۰۰ سال نوری گستردگی دارد، تنها ۵۰۰۰ سال نوری با زمین فاصله دارد به حدی بزرگ و درخشان است که بدون تلسکوپ نیز در سمت صورت فلکی کمان دیده می شود. ستارگان درخشان زیادی از NGC 6530 (خوشه ستاره‌ای باز که چند میلیون سال پیش در این سحابی شکل گرفت) دیده می شوند. سحابی بزرگتر که M8 و NGC 6523 نیز نامیده می شود به دلیل رشتۀ غبار در سمت چپ مرکز این خوشه باز، سحابی “مرداب” نامگذاری شده است.