سحابی سر جادوگر

عکاس: محسن شریفی

آی‌سی ۲۱۱۸ یک سحابی بازتابی در نزدیکی ستاره ابرغول” رجل‌الجبار” است که در صورت فلکی “شکارچی” قرار دارد و فاصله‌اش تا زمین برابر ۱۰۰۰ سال نوری است.

ستاره شناسان می‌گویند که ابرهای موج مانند این سحابی، که مکانی برای زایش ستارگان هستند، توسط ستارگان عظیم روشن می‌شوند.

در اخترشناسی، “سحابی بازتابی”(reflection nebulae) به ابر میان‌ستاره‌ای گفته می‌شود که نور ستاره یا ستارگان نزدیک خود را منعکس می‌کند. نور اگر به اندازه‌ای نباشد که بتواند اتم‌های سحابی را یونیزه کند و فقط از طریق پراکندگی بازتاب کند، سحابی بازتابی است اما در صورتی که بتواند یونیزه کند به آن سحابی گسیلشی می‌گویند. پراکندگی معمولا باعث می‌شود که سحابی‌های بازتابی به رنگ آبی دیده شوند.

نزدیک ۵۰۰ سحابی بازتابی تاکنون شناخته شده‌اند. معروف‌ترین آنها شامل سحابی موجود در خوشه پروین، سحابی سه‌ تکه و آی‌سی ۲۱۱۸ هستند. همچنین این سحابی‌ها می‌توانند مکانی برای زایش ستارگان باشند.

اطلاعات عکس:

Witch Head Nebula (reprocessed)
Optic: SW Esprit 100
Mount: Celestron CGEpro
Camera: modified 6D (with cool box temp: -7C)
Guiding system: synguider+SW 120ED
Exposurs:24x300s@1600 (full calibrated)
Software: PScs6 , PI1.8
Location: Sisakht, Iran, 2016