پیرامون ستارگان کمربند جبار

عکاس: بیژن مروج الاحکامی

چه چیزی اطراف ستاره های کمربند جبار است؟ یک نگاه دقیق با نوردهی طولانی مدت همه چیز را از سحابی تاریک تا خوشه های ستاره ای نشان می دهد. همگی آنها در دستۀ گسترده ای از حلقه های گازی در مجموعه بزرگترِ ابر مولکولی جبار جای گرفته اند. سه ستاره درخشان که در سمت راست-بالای تصویر به صورت مورب قرار گرفته اند، ستاره های کمربند جبار هستند. زیر پایین ترین ستاره می توان سحابی شعله را دید که در میان گاز هیدروژن می درخشد و در رشته های گرد و غبار غوطه ور است. در سمت راست این قاب می توان سحابی تاریک سر اسب را دید که یکی از شناخته شده ترین اشکال آسمان است. سحابی بازتابی بسیار زیبا M78 که در مرکز تصویر قرار دارد و سحابی نشری بسیار بزرگ معروف به حلقه بارنارد ک همچون کمانی بدور نواحی کمربند و شمشیر شکارچی کشیده شده است. همه این اجرام از ابر عظیم مولکولی شکل گرفته اند ک سراسر جبار را پوشانده است . در گوشه پایین سمت چپ تصویر نیز سحابی تاریک بسیار کم نورLDN1622 جای گرفته است.

اطلاعات عکس:

((Technical card))
Camera: Canon EOS6D modified
ISO: 1600
Optic: canon 200mm L f/2.8 @4.5
Calibration: Flat, Bias
Mounts: Neq6 pro
Frames:120×۱۸۰s
Integration: 6 hours
Flats: ~100
Bias: ~100
Software:
Pixinsight , Photoshop