سحابی هلال

عکاس: رضا حکیمی

سحابی هلال که با نام NGC 6888 نیز شناخته می‌شود یک حباب کیهانی با پهنای تقریبن ۲۵ سال نوری و یک سحابی گسیلشی در صورت فلکی ماکیان است و حدود ۵ هزار سال نوری از ما فاصله دارد که به شکل ستاره‌ای درخشان و مرکزیِ ولف-رایه یعنی WR 136 در باد ستاره‌ای قوی درگیر می‌شود. WR 136 که سوختش را با سرعت شگفت‌آوری می‌سوزاند به پایان عمر کوتاه خود نزدیک شده است و در نهایت با یک انفجار اَبَرنُواختری چشمگیر، از بین می‌رود.