درخشش مهتاب در دامنه‌های دماوند

عکاس: طاها قوچکانلو

دماوند، بام ایران، این قله فوق العاده که به درستی به عنوان سمبل این کشور بزرگ انتخاب شده است. این قله به راحتی در شرایط جوی مناسب از تهران، پایتخت، و حتی بیابان های اطراف کاشان و سواحل دریای خزر قابل مشاهده است. هنگامی که به دامنه های این ﺁتشفشان سفر می کنید, احساس ﺁرامش می کنید و دردها و غمی را که این کشور از ﺁن رنج می برد, فراموش می کنید. بسیاری از شاعران، نویسندگان، موسیقیدانان و عکاسان امروزی، شکوه داماواند را ستایش کرده و ﺁن را در هنر خود پذیرفته اند.

برگرفته از توضیحات عکاس در سایت https://twanight.org