هواتاب

عکاس: امیررضا کامکار

هواتاب، درخشندگی خفیفی در جو بالای زمین است که در شب آشکارا دیده میشود. هواتاب هنگامی به وجود می‌آید که اشعه های قوی خورشید به گازهایی خصوصاً اکسیژن و نیتروژن بتابد. این تابش موجب واکنش‌هایی می‌شود که اتم‌ها و مولکول‌های خنثی را به یون تبدیل می‌کند.  وقتی که این اتم‌ها و مولکول‌های یونیزه شده دوباره با هم گرد شوند، نور تولید می‌شود.

هواتاب تا پاسی از شب که از غروب خورشید گذشته است، ادامه پیدا می‌کند.

اطلاعات عکس:

Panorama of single-exposure photos.

Modified Canon EOS 6D

Canon EF 15mm fisheye f/2.8@f/3.5

۲۵s exposure

ISO 6400