کاروانسرای قلعه خرگوشی

عکاس: علی عباسی

بیش از دو هزار سال پیش، در سراسر خاورمیانه، در مسیر کاروان‌های تجاری، ساختمان‌هایی برای مسافرها یا حتی در مواقع لزوم، سنگری در برابر حملات دشمن ساخته شد. این بنا را کاروانسرا می گفتند. اکثر کاروان ها و مسافران شب را در کاروانسراها توقف می کردند. کاروانسراهای کنار جاده طولانی ابریشم، همچون چراغی در دل بیابان های خاورمیانه، راهنمای کاروان های تجاری از دوران باستان تا اوایل دوران معاصر بوده است.

بیش از ۴۰۰ سال پیش، پادشاهی صفوی ایران برای احیای جاده ابریشم، ۹۹۹ کاروانسرا دیگر در سراسر این منطقه ساخت. و عصر جدیدی از معماری و هنر در کاروانسراها پدید آمد. کاروانسرای قلعه خرگوشی یکی از آنها در کویر اردکان در نزدیکی یزد در مرکز ایران است.

در تصویر بالا راه شیری تابستانی را در سمت راست مشاهده می کنید. در پایین صورت فلکی عقرب به نظر می رسد که بر روی کوه های اطراف کاروانسرا حرکت می کند و در پشت آن صورت فلکی قوس به دنبال او است. درخشان ترین جرم سمت چپ مشتری و در سمت راست آن زحل است. در زیر سیاره مشتری در افق، آلودگی نوری شهرستان اردکان را می بینید که توسط گرد و غبار در منطقه پراکنده شده است.

اطلاعات عکس:

Panorama 4xShot
۳۰Sec exposure
Iso 3200
F/2.5
NikonD750
SIGMA14mmArt
Edit in Photoshop & PtguiPro