سحابی جادوگر (NGC7380)

عکاس : حمید ناصری

 

خوشه ستاره ای باز NGC 7380 هنوز در داخل زایشگاه خود که ابری طبیعی متشکل از گازهای بین ستاره ای و گرد و غبار است قرار دارد و معروف به سحابی چوب جادو یا جادوگر است. همانطور که در سمت چپ تصویر به همراه ستارگان پیش زمینه و پس زمینه امتداد صفحه کهکشان راه شیری دیده می شود، حدود ۸۰۰۰ سال نوری از ما فاصله دارد و در صورت فلکی قیفاووس قرار دارد. اندازه ظاهری خوشه جوان و سحابی مرتبط با آن در آسمان، معادل یک ماه کامل است، معمولاً بیش از حد کم نور است و با چشم غیر مسلح دیده نمی شود. این تصویر که با تلسکوپ و دوربین از روی زمین گرفته شده است ، از اشکال و ساختارهای کیهانی و گرد و غبار با وسعت چندین سال نوری در سحابی جادوگر پرده برمی دارد و از الگوی رنگی که در تصاویر تلسکوپ فضایی هابل معروف است استفاده شده است. نور مرئی، اتمهای هیدروژن، اکسیژن و گوگرد به رنگهای سبز، آبی و قرمز تبدیل می شود.