شفق قطبی

عکاس: حسین نصری

شفق قطبی، پدیده‌ای جوی است که بر اثر برخورد ذرات پرانرژی خورشید با جو فوقانی زمین به وجود می‌آید؛ در حالت معمول ذرات پرانرژی خورشید با سرعت نزدیک به ۲۷ میلیون کیلومتر بر ساعت با جو فوقانی زمین برخورد می‌کنند، اما میدان مغناطیسی زمین از ما در برابر این حمله محافظت می‌کند. میدان مغناطیسی زمین ذرات را به سمت قطب‌ها هدایت می‌کند و طی فرایندی شفق‌های قطبی به وجود می‌آیند.

روز شنبه ۲۲ اردیبهشت ماه که خبر وقوع طوفان خورشیدی در رسانه های بین المللی و داخلی مخابره شد، کسی فکرش را نمی کرد این طوفان خورشیدی، دنباله ای جذاب و شگفت انگیز داشته باشد که آن را با نام شفق قطبی می شناسیم. پدیدار شدن شفق قطبی در آسمان کشور در نتیجه همین طوفان خورشیدی است که به تازگی اتفاق افتاده است.