مریخ،زحل و راه شیری

عکاس : اسدالله قمری نژاد

آسمان شب زیبایی‌هایی دارد که امروزه در شهرها آنها را به آسانی نمی توان مشاهده کرد. راه شیری و ستاره‌های بیشمار زمانی نه چندان دور از درون شهرها نیز مشاهده می شد، اما امروزه برای دیدن این زیبایی طبیعی میبایست از شهرها فاصله گرفت تا شاید بهانه ای باشد برای دور شدن از  هیاهوی روزانه!

اما تصویر انتخاب شده برای امروز نمایی منحصر به فرد از راه شیری، سحابی های دیدنی، ستاره قلب عقرب، سیاره زحل، سیاره مریخ و شهابی نورانی را به نمایش می گذارد. در سمت راست تصویر جسم نورانی که خودنمایی می کند، سیاره مریخ است که پس از آ در سمت چپ – بالا سیاره زحل و پایین آن ستاره‌ی قلب عقرب قرار دارد.

دقیقا در مرکز تصویر که تجمع بیشترن ستاره ها در راه شیری است، هسته مرکزی کهکشان خودمان قرار دارد. مکانی مملو از میلیونها ستاره که به دور مرکز کهکشان راه شیری در گردش هستند. کهکشانی که در آن منظومه خورشیدی ما قرار دارد بسیار عظیم است. این کهکشان قطری برابر با ۱۰۰ هزار سال نوری دارد که به زبان ساده تر بگوییم، اگر با سرعت نور که ۳۰۰.۰۰۰ کیلومتر بر ثانیه است حرکت کنیم،۱۰۰ هزار سال طول می کشد تا از یک سو به سوی دیگر برویم!

تجربه دیدن راه شیری را حتی برای یکبار در زیر آسمان تاریک را فراموش نکنید…