درخت، مشتری و شهاب

تصویر از : خسرو جعفری زاده

‏‫در یکی از شب‌های زیبای شهر «پاسارگاد» که به شهر ستاره‌ها معروف است، سیاره مشتری در حال غروب بر بالای درختی است، که به ناگاه شهابی نورانی آشکار می‌شود. این تصویر در یکی از شبهای شهریورماه امسال تهیه شده و در آن خوشه چوب لباسی، صورت فلکی عقاب و دلفین در سمت راست و سیاره‌ی مشتری به مانند ستاره‌ای نورانی بر بالای درخت به همراه شهابی نورانی آشکارا دیده می‌شوند.