غروب ماه در تهران

تصویر از : امین جمشیدی

در تصویری که می‌بینید ردی از غروب ماه به همراه غول منظومه خورشیدی، سیاره مشتری به جا مانده است. به جای گرفتن دو جسم آسمانی کنار یکدیگر، همانند ماه و مشتری در این تصویر، «مقارنه» می‌گویند. مقارنه یکی از پدیده‌های بسیار جذاب برای ستاره شناسان است که برای ثبت این رخداد سبک‌های گوناگونی دارند، یکی از این سبک‌ها برای تصویر بالا به کار رفته است ( ثبت رد عبور جسم آسمانی در تصویر ). در پایین تصویر، نمایی از پایتخت ایران نیز در شب دیده می‌شود، و آلودگی نوری فراوان شهر تهران نخستین موردی است که به چشم می‌آید، این آلودگی نوری به اندازه‌ای است که می‌توان آن را از فاصله ۲۰۰ کیلومتری دید!