رنگ ماه

تصویر از : شهریار داوودیان

ماه همیشه برای همه بسیار جذاب بوده است. رنگ، اندازه، باریک شدن، کامل شدن ماه و سطح ماه مواردی است که بسیاری از مردم در رابطه با آن سوالهایی در ذهنشان نقش می بندد که چگونه آنها بوجود آمده‌اند!؟ دو روز پیش پس از غروب خورشید، ماه به شکل کامل از افق شرقی طلوع کرد و بازهم توجه علاقه‌مندان را به خود جلب نمود. دریاهای آرامش و بحران و دهانه‌ی تیکو از بارزترین عوارض سطحی ماه است که رصد آنها توسط تلسکوپ بسیاد جذاب است. در تصویری که برای امروز انتخاب شده کمی دقت کنید. سطح ماه دارای رنگهای مختلفی است. این رنگها توسط تکنیکهای ویرایش عکس نمایان شده است. رنگهایی که مشاهده می کنید، عناصر سطح ماه هستند.