مثلث شامگاهی

تصویر از : محمد انصاری

مقارنه‌ها در بسیاری از مواقع دیدنی خواهند شد. مقارنه‌ای که برای امروز انتخاب شده، بین ماه، مشتری و زهره روی داده است و تصویر بردار با استفاده از نمایی از دانشگاه سراسری شیراز آن را به ثبت رسانده است. رنگ آسمان در تصویر بالا بسیار دیدنی است و شما نیز می توانید ( در صورت تمیز بودن افق از گرد و غبار ) همه روزه شاهد نمایش این چنین در آسمان شهرتان باشید. به زمین تاب ماه و برخی ستارگان در این تصویر نیز دقت کنید!