شب‌های گالیله‌ای

تصویر از : خسرو جعفری زاده
روزهای ۳۰ مهرماه تا ۲ آبانماه،یکی دیگر از پروژه‌های عمومی در سال جهانی ستاره شناسی رقم خورد. این بار به دلیل پرشور برگزار شدن پروژه‌ی ۱۰۰ ساعت ستاره شناسی و استقبال عمومی از آن، برنامه‌ی شبهای گالیله‌ای برگزار شد. در این پروژه علاقه‌مندان به ستاره شناسی با برپایی رصد عمومی و برنامه‌های آموزشی جانبی، عموم مردم را با دنیای زیبای ستاره شناسی آشنا می‌کنند. تصویر بالای یکی از برنامه‌های اجرا شده در شهر اهواز است که دو کودک همزان از چشمی و جوینده تلسکوپ نظارگر آسمان شب هستند.
تصویر آینده : نقش نگاره و ستاره‌ها