طلوع ماه برفراز رود کارون

تصویر از : خسرو جعفری زاده
بسیاری از مردم ایران رود کارون را با پل معروفی به نام پل سپید یا معلق می‌شناسند. این پل چهارمین پل پولادین جهان و نخستین پل معلق ایران است که ساخت آن بر روی خروشانترین و پرآبترین رود کشور در شهریور ۱۳۱۵ به پایان رسید. اگر در عکس بالا دقت کنید، می‌توانید ماه کامل را بیبنید که در حال طلوع است. این گونه تصاویر را می‌توان هر ماهه در شهر اهواز دید و این رویداد آسمان را با این سازه فلزی دیدنی، به ثبت رساند.
تصویر آینده : دنباله دار لولین