زهره و ماه

تصویر از : اشین زاکاریان

نمایی از مقارنه‌ی صبحگاهی زهره و هلالا ماه که از کنار یکی از مناره‌های بارگاه امامزاده‌ای در شهر نیشابور تهیه شده است. زیبایی این تصویر بیشتر به دلیل وجود نقش‌های دیواره‌ی مناره است که تلفیق بسیار خوبی با منظره‌ی مقارنه پیدا کرده است.

تصویر آینده : رصدخانه‌ی ملی ایران