سوهو و خوشه کروی M4

تصویر از : کاوشگر سوهو، ویرایش از :خسرو جعفری زاده
کاوشگر سوهو یکی از دست ساخته‌های بسیار ارزشمند بشری در طی قرن حاضر است. این کاوشگر در منطقه ۱ لاگرانژی و در فاصله‌ی ۱ میلیون کیلومتری زمین قرار دارد. در این منطقه که برای همه سیارات است، هر جسمی که قرار داشته باشد، می تواند با سرعت زمین به دور خورشید گردش کند. کاوشگر سوهو هر روزه تصاویر بسیاری در طیف‌های مختلف به زمین مخابره می‌کند که در این بین مس توان برخی از اجرام آسمانی را در کنار خورشید مشاهده کرد. این بار در دوربین LASCO C3 که یکی از دوربین‌های پیشرفته است، در کنار خورشید ستاره‌ی قلب عقرب و خوشه کروی M4 به آسانی قابل دیدن است. خوشه‌ی M4 جز خوشه‌های کروی بوده و با قطری برابر با ۳۶ دقیقه قوسی در فاصله‌ی ۷۲۰۰ سال نوری از خورشید قرار دارد. خوشه‌های کروی بیشتر از ستاره‌های پیر تشکیل شده‌اند و در قسمتهای مرکزی کهکشان راه شیری یافت می‌شوند.
تصویر آینده : کمپ رصدی