کاروانسرای ایزدخواست

تصویر و حق کپی : امیرحسین ابوالفتح ( TWAN )

بازهم تصویری از تلفیق آسمان شب و یک بنای تاریخی، این بار کاروان سرای ایزدخواست در استان فارس و نمایی دیدنی از آن را دی زیر آسمان پرستاره‌ی این استان مشاهده می‌کنید. کاروانسرای ایزدخواست در شمال شرقی رودخانه ایزدخواست بنا شده است و می گویند یکی از ۹۹۹ کاروانسرایی است که شاه عباس صفوی در دوران بنا کرده است. البته معماری داخلی آن به مانند دیگر کاروانسراها و هر طول ظلع آن ۳۵ متر است. این کاروانسرا در بین راه شهر تاریخی و باستانی آباده و اصفهان قرار دارد و یکی از مهمترین کاروانسراها در این منطقه محسوب می‌شده. این بنا در زمینی به مساحت ۴۰۰۰ متر واقع شده است . در ردیف جلو در اطراف حیاط در ضلع های شمالی و شرقی و همچنین جنوبی ۲۰ باب اتاق در ابعاد ۳×۳ متر واقع شده است که هر اتاق دارای ایوانی به مساحت ۷/۵ متر می باشد. پس از این توضیحات، اکر نگاهی به تصویر بیندازید، متوجه می‌شوید که میدان دید تصویر ۱۸۰ درجه است و توسط للنز واید تهیه شده. راه شری در سمت راست و سیاره‌مشتری در بالای کاروانسرا به آسانی دیده می‌شود. صورت فلکی ذات الکرسی و ستاره‌ قطبی نیز در سمت چپ تصویر، شمال آسمان را به شما نشان می‌دهد.

تصویر آینده : ماه گرفتگی در یک فرم