سحابی آمریکای شمالی

تصویر و حق کپی : رحیم حیدرنیا

یکی از سحابی‌های دیدنی اما پنهان از دید ماه در صورت فلکی قو و نزدیکی ستاره‌ی دنب ( آلفای ـ قو ) جای دارد که به سحابی آمریکای شمالی ( North America Nebula ) معروف است. سحابی آمریکای شمالی یا NGC7000 از گستردگی و شکل ظاهری بسیار دیدنی برخوردار است. جالبترین موضوع درباره‌ی این سحابی، ستاره ساز بودن آن است. گازهای داغ و فشار زیاد در بخشهایی از این سحابی به زایش ستاره‌ها می‌پردازد. سحابی آمریکای شمالی با چشم و حتی با تلسکوپ قابل دیدن نیست و تنها به روش عکاسی می‌توان آن را ثبت نمود. این سحابی دارای گستردگی ۵۰ سال نوری است و در فاصله‌ی ۱۵۰۰ سال نوری از ما قرار دارد.

تصویر آینده : خورشیدی در پس ماه