سحابی آمریکای شمالی

تصویر و حق کپی : امیرحسین ابوالفتح ( TWAN )

صورت فلکی قو ( دجاجه ) مکان سحابی‌های جالبی است. در این بین سحابی آمریکای شمالی یا NGC7000 از گستردگی و شکل ظاهری بسیار دیدنی برخوردار است. جالبترین موضوع درباره‌ی این سحابی، ستاره ساز بودن آن است. گازهای داغ و فشار زیاد در بخشهایی از این سحابی به زایش ستاره‌ها می‌پردازد. سحابی آمریکای شمالی با چشم و حتی با تلسکوپ قابل دیدن نیست و تنها به روش عکاسی می‌توان آن را ثبت نمود. این سحابی دارای گستردگی ۵۰ سال نوری است و در فاصله‌ی ۱۵۰۰ سال نوری از ما قرار دارد.

تصویر آینده : هلال خورشید