مقارنه بر فراز خانه مستوفی

تصویر از : خسرو جعفری زاده

دیشب طولانی‌ترین شب سال، یلدا را پشت سر گذاشتیم. ولی در این شب یکی از مقارنه‌های دیدنی بین سیاره‌ی مشتری و ماه روی داد. تصویر بالا نمایی از مقارنه ماه و مشتری بر فراز یکی از خاه‌های قدیمی به نام خانه‌ی مستوفی در شهر شوشتر است. شهر شوشتر را می‌توان قدیمی‌ترین شهر ایران به حساب آورد. شهری که در طی تاریخ دستخوش تغییرات بسیاری شده. اما مشهورترین آثار باقی‌مانده در این شهر، سازه‌های آبی و سدی به نام بند میزون ( لیست آثار باستانی ثبت شده در یونسکو ) است. این دو آثار در طی سال قبل و امسال به ثبت میراث جهانی ( یونسکو ) رسیدند.

تصویر آینده : لکه ۱۰۳۵