نگاهی به آسمان از بلندای زمین

تصویر و حق کپی : بابک امین تفرشی ( TWAN )

هیماایا بام زمین، این بار از دریچه‌ی دوربین بابک امین تفرشی، نمای دیگری به خود گرفت. تصویری که با کمی دقت در آن می توان بسیاری از زیبایی‌های آسمان شب را در آن دید. بلندترین قله‌ی جهان، اورست در سمت چپ تصویر با ارتفاع ۸۸۴۰ متر ، قله‌ی آما ( Ama Dablam ) با ارتفاعی برابر با ۶۸۱۲ متر که با نور ماه روشن شده بود، طلوع ستاره‌ی عیوق و الدبران به همراه خوشه‌ی پروین، سحابی کالیفرنیا در صورت فلکی برساووش در بالای تصویر و به رنگ قرمز، همگی زینت بخش این تصویر فوق‌العاده هستند.

تصویر آینده : هلمز یزرگتر از خورشید