سر اسب در اعماق آسمان

تصویر از : مهدی زمانی

سحابی‌ها در اعماق آسمان شب، شکل‌های گوناگونی دارند. برخی از آنها به شکل موجودات زمینی هستند، مانند سحابی سر اسب که در صورت فلکی شکارچی ( جبار ) قرار دارد. این سحابی در کنار ستاره‌ی زتا – شکارچی، که یکی از ستاره‌های کمربند جبار است، جای دارد. ساحبی سر اسب از غبار بین ستاره‌ای تشکیل شده و به دلیل اینکه در جلوی سحابی‌های نشری به نام NGC 2024 قرار دارد دیده می شود. این سحابی به واقع شبیه سر اسب است و بهترین راه برای دیدن آن استفاده از شیوه‌های عکاسی از اعماق آسمان است.

تصویر آینده : ماه گرفتگی جزئی