ماه‌گرفتگی

تصویر از : سعید بهرام نژاد

دو رویدادی ماه‌گرفتگی و خورشیدگرفتگی، همیشه برای علاقه‌مندان به آسمان جذاب و دیدنی بوده است. ماه گرفتگی زمانی روی خواهد داد که ماه به درون سایه زمین وارد شود. خورشید نیز به عنوان چشمه‌ی گسترده‌ی نور، دو بخش سایه و نیم سایه‌ را برای زمین بوجود می آورد. به دلیل جو بسیار فشره‌ای که در اطراف زمین قرار دارد، مقداری از نور خورشید به درون تمام سایه‌ی زمین وارد می شود و به همین دلیل هم تمام سایه‌زمین کاملاً تاریک نیست.
شب گذشته در تمام آسیا و ایران شاهد ماه‌گرفتگی جزئی با ۸ درصد گرفت بودیم. این رویداد موقعیت مناسبی شد تا یکی از تصاویر گرفته شده از ماه‌گرفتگی جزئی بر فراز باغ شازده ( ماهان کرمان ) را اتخاب کنیم و به نمایش بگذاریم.

تصویر آینده : دنباله‌دار هلمز، بزرگتر از خورشید