غروب مثلث تابستانی در دماوند

تصویر از : خسرو جعفری زاده

دماوند بلندترین کوه ایران، در دل رشته کوه البرز جای دارد. قله‌ای که نمادی از بلندپروازی ایرانیان گذشته و میل به آسمانها است. قله‌ی دماوند با ارتفاعی بالغ بر ۵۶۷۰ متر در شمال شرقی تهران است و سوژه‌ی بسیار جالبی برای تصویربرداری تلفیق آن با آسمان شب است. تصویر بالا نمایی از یال شرقی و شمال شرقی این کوه است که مثلث تابستانی است که در حال غروب بر یال جنوبی دماوند است.

تصویر آینده : درختان در زیر آسمان پرستاره‌ی سیستان و بلوچستان