آب انباری در زیر آسمان

تصویر و حق کپی : بابک امین تفرشی ( TWAN )

در یک شب سرد زمستانی، آسمان شب روستای ابیانه، میهمان بارش شهابی جوزایی بود. تصویر بالا نمایی از آب انباری قدیمی به همراه درختان سر به فلک کشیده است که شهابی نورانی از بارش جوزایی در آن نقش بسته. روستای ابیانه دارای مناظر دیدنی همچون، باغهای زیبا، خانه‌های کهن، پلهای کوچک و بزرگ است که هرکدام می‌تواند سوژه‌ای مناسب برای خلق این چنین تصاویری باشد.

تصویر آینده : همنشینی ماه و مشتری