همنشینی ماه و مشتری

تصویر و حق کپی : خسرو جعفری زاده

برخی رویدادهای آسمان شب بطور مداوم صورت می‌گیرد، اما هر بار می‌توان تصوری جدید با آن خلق کرد. تصویر بالا نمایی از همنشینی هلال ماه و سیاره مشتری است که در روز ۲۸ دیماه ۱۳۸۸ و کمی پس از غروب خورشید در تمام ایران قابل دیدن بود. این بار درخت نخل سوژه‌ی این همنشینی زیبا است. درختانی که در تمام فصال سال در مناطق گرمسیری ایران سرسبز هستند.

تصویر آینده : ماه نیمه