زمین تاب ماه

تصویر و حق کپی : مهدی رحیمی

هلال ماه در بین ستاره‌شناسان جایگاه ویژه‌ای دارد. زیبایی کمان، به همراه روشنی کمی که در قسمتهای دیگر ماه دیده می‌شود، توجه هر انسان علاقه‌مندی به آسمان شب را به خود جلب می‌کند. اما دیدن هلال به دور از هر گونه حاشیه و جنجالی، بسیار جذابتر خواهد بود. هلال ماه در شب‌های اول تا پنجم، به همراه زمین‌تاب دیده می‌شود. زمین‌تاب نور منعکس شده توسط جو زمین است که به سطح ماه برخورد می‌کند و باعث روشن شدن بخش تاریک ماه می‌شود. زمین‌تاب ماه را در روزهای آخر هر ماه قمری نیز قابل دیدن است.

تصویر آینده : گرفت جزئی خورشید از شاهین شهر