سحابی روزت از نگاهی دیگر

تصویر و حق کپی : امیرحسین ابوالفتح ( TWAN )

با پیشرفت روزافزون ابزارهای تصویر برداری و تکنیکهای عکاسی، می‌توان جهان را از نگاه دیگری دید. تصویر بالا نمایی از سحابی روزت ( Rosset Nebula ) توسط یک ابزار رصدی است، با این تفاوت که تصویر سمت راست را از طریق دوربین اطلاح شده ( Modified ) گرفته‌اند.

تصویر آینده : رد شهاب