طرح دستی از لکه خورشید

تصویر از : حامد سلیمانی

یکی از زیرشاخه‌های رصد آسمان‌شب، طراحی از رویدادهای ستاره‌شناسی، اعماق آسمان، سیارات، ماه و …. است. این رشته‎ دارای طرفداران خاص خود است و برای انجام آن به صبر، پشتکار بسیار زیادی نیاز است. تصویر انتخابی امروز طرح دستی ساده‌ای از لکه‌ها‌ی ۱۰۴۵ و ۱۰۴۶ است که در این روزها بر سطح خورشید به آسانی دیده می‌شود.

تصویر آینده : سحابی مرداب