ایستگاه فضایی از درون تلسکوپ

تصویر و حق کپی : شهریار داوودیان

ایستگاه بین‌المللی فضایی ( International Space Station – ISS ) پیشرفته‌ترین دست ساخته‌ی بشر، که تا کنون به فضا فرستاده، این بار از درون تلسکوپ و توسط ستاره‌شناس آماتور ایرانی شکار شد. ISS در سال ۱۹۹۸ در مدار ۴۶۰ کیلومتری زمین قرار دارد. برطبق برنامه ایستگاه فضایی بین‌المللی در سال ۲۰۱۰ تکمیل می‌شود.

تصویر آینده : رقص ستاره‌ها برفراز مارتن مسیه