مشتری در راه کنار راه شیری

تصویر و حق کپی : خسرو جعفری‌زاده

سیاره‌مشتری در تابستان و پاییز امسال میهمان صورت‌فلکی جدی ( بزماهی ) بود و به دلیل نزدیک بودن به راه شیری سوژه‌ی مناسبی برای عکاسی به شمار می‌رفت. سیاره‌ی مشتری ششمین سیاره‌ی منظومه شمسی است و بزرگترین سیاره‌ نیز محسوب می‌شود. این سیاره ۱۱.۲ برابر زمین است و هر ۱۱.۸۵ سال یک بار به دور خورشید در گردش است. گرانش این سیاره به قدری قوی است که بسیاری از دنباله‌دارها و سیارک‌ها را به درون خود می‌یلعد. بارزترین این موارد برخورد دنباله‌دار شومیکر-لوی ۹ بود که در سال ۱۹۹۵ صورت گرفت. ضمناً مشتری نجات دهنده‌ی زمین از درست دنباله‌دارها و سنگهای سرگردان محسوب می‌شود.

تصویر آینده : ماه، مشتری، زهره