مقارنه برفراز پل سیدنی

تصویر و حق کپی : نازنین بیضایی

با عرض پوزش به دلیل به روز نشدن تارگاه تصویر امروز ستاره شناسی ایران، تصویر انتخابی امروز توسط یکی از ایرانیان مقیم کشور استرالیا در شهر سیدنی تهیه شده است. تصویری از مقارنه‌ی ما بین ماه و سیاره‌ی مریخ بر فراز پل سیدنی که بسیار دیدنی است. این مقارنه نیز دو هفته‌ی گذشته روی داد و در ایران نیز قابل مشاهده بود. برخی از مقارنه‌ها که بین ماه و اجرام آسمانی روی می‌دهد در شرایط خاصی است. ممکن است نور ما بسیار زیاد باشد ( تثلیث یا کامل ) و یا حتی آن جرم آسمانی کم نور باشد. اما تکنیکهای عکاسی امروزه این اجازه را به شما می‌دهد که تصویر مقارنه را در شرایطی که گفته شد، تهیه کنید.

تصویر آینده : جهان در شب