کندوی عسل در آسمان

تصویر و حق کپی : امیرحسین ابوالفتح ( TWAN )

خوشه‌ی باز کندوی عسل یا M44، جزو اجرام اعماق آسمانی است که با جشم غیر مسلح به آسانی دیده می‌شود. این خوشه در صورت‌فلکی سرطلن ( خرچنگ ) و در مسیر نوار دایره‌البروج قرار دارد. در سال ۱۶۱۱ میلادی گالیله توسط ابزار رصدی خود تعداد ۴۰ ستاره از این خوشه را ثبت کرد و پس از او بسیاری دیگر از رصدگران به تحقیق درباره‌ی آن پرداختند. اما امروزه با ابزارهای دقیق ستاره‌شناسی تعداد ۳۵۰ ستاره برای این خوشه شمارش و فاصله‌ی آن از ما ۵۷۷ سال نوری تعیین شده است. خوشه‌ی کندوی عسل در روزهای پایانی سال ۱۳۸۸ کمی پس از غروب خورشید در بالای افق غربی و نزدیکی سیاره‌ی مریخ دیده می‌شود.

تصویر آینده: غروب مریخ، پلوکس و کاستور