رد برفراز دیاچه نمک

تصویر و حق کپی : خسرو جعفری زاده

تصویر انتخابی امروز نمایی زیبا از رد ستاره‌ها بر فراز دریاجه‌ی نمک در منطقه‌ی کویر مرنجاب است. ردی از ستاره‌ها که از ترکیب ۷۰۰ عکس بدست آمده. ستاره‌ی شباهنگ در سمت چپ تصویر، خوشه‌ی پروین در راست تصویر قابل تشخیص هستند. اما جلوه‌ی این تصویر بیشتر به خاطر بازتاب نو ستاره‌ها بر روی دریاچه است.

تصویر آینده : تلسکوپ و جبار