جزیره

تصویر و حق کپی : مهدی زمانی

شاخاب پارس مکانی بسیار جذاب و مناسب برای عکاسی‌ از آسمان شب است. جزیره‌های کوچک و بزرگ به همراه رد شدن کشتی‌ و رد ستاره‌ها و هواپیماها، همگی می‌توانند تصویری زیبا به مانند تصویر بالا را خلق کنند. تصویر بالا نمایی از جزیره‌ی ناز در اطراف جزیره‌ی بزرگ قشم است. مکانی که در هنگام بالا آمدن آب دریا با قایق و در هنگام پایین آمد آب دریا می‌توان پیاده تا آنجا رفت. این جزیره دارای دید وسیعی است و می‌توان از بلندای آن به تنگه‌ی هرمز و جزیره‌ لار نگریست.

تصویر آینده : ماه قرمز