راه‌شیری و درخت بنه

تصویر و حق کپی : آرمان گلستانه

کهکشان راه شیری در مناطق کویری و کوهستانی استان سیستان و بلوچستان بسیار دیدنی است. تصویر امروز نمایی از راه شیری بر فراز درخت بنه است که در منطقه‌ی کوهستانی لوچو تهیه شده است. اگر کمی دقت کنید، صورت فلکی عقرب به همراه ستاره‌ی قلب عقرب را در سمت راست تصویر به وضوح خواهید دید. مرکز راه شیری در بین صورت فلکی عقرب و قوس قرار دارد و هر چه به جنوب ایران نزدیکتر شوید، ارتفاع مرکز کهکشان از افق بیشتر خواهد شد و تصویر برداری از آن آسانتر.

تصویر آینده : عیوق